Građevinska zemljišta prvi red do mora, turističke namjene.

Investiranje u građevinskim zemljištima u Istri u prvom redu do mora je danas najveće bogatstvo. Imamo na raspolaganju nekoliko vrhunskih zemljišta koji se nalaze u prvom redu do mora u Istri. Lokaciju koju nudimo kao na slici je jedinstvena i najbolja u Istri.