Vodice, Hotell för rivning och byggnation, 1864 m2, intill marinan, unik möjlighet!!

I Vodice finns en unik möjlighet att riva och bygga ett nytt hotell på en tomt på 1864 m2. Den här fastigheten ligger i omedelbar närhet av småbåtshamnen, vilket är extremt attraktivt med tanke på den turistaktivitet som småbåtshamnar brukar locka till.

Det planerade bygget av hotellet gör att du kan dra nytta av denna möjlighet att utveckla en turistanläggning med moderna och bekväma boendeenheter. Hotellet kan utformas efter dina önskemål och behov, med antalet rum och sviter anpassat efter markens storlek och den målgrupp av gäster du vill attrahera.

Marken erbjuder även möjlighet att bygga bostäder, såsom lägenheter och lägenheter. Det här alternativet är särskilt intressant om du vill diversifiera dina investeringar eller om det finns en efterfrågan på dessa typer av boende i området. Lägenheter och lägenheter kan locka lokala invånare som söker permanent boende, såväl som turister som vill njuta av Vodice som semestermål.

Med tanke på markens attraktiva läge och flexibilitet i byggandet kan denna möjlighet vara mycket attraktiv för turist- och fastighetsinvesterare.

Med rätt planering och förvaltning kan bygga ett hotell eller bostäder på denna mark i Vodice vara ett utmärkt tillfälle för investeringar och vinst inom turistsektorn.

För mer information:

PATRIZIA MILANI +385911101888
info@realestateistra.com